Burggen en stuwen

Voor het plaatsen van stuwen of kunstwerken kunt u ook gebruik maken van de diensten van PelleboerGWW. Vraag ons om advies om te bepalen welk type stuw in uw situatie past.

Er zijn diverse mogelijkheden zoals het automatisch  inregelen van de waterpeilen met behulp van een stuw of het ombouwen van een vaste stuw naar een regelbare stuw.

Zie ook projecten voor een onlangs geplaatste stuw.